پاورپوینت تجهیزات تک مرحله ای و چندمرحله ای در مهندسی پزشکی

پاورپوینت تجهیزات تک مرحله ای و چندمرحله ای در مهندسی پزشکی
پاورپوینت تجهیزات تک مرحله ای و چندمرحله ای در مهندسی پزشکی|35015547|zd

مشخصات فایل:

قالب بندی: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 35

بخشی از پاورپوینت:

تجهيزات چند مرحله اي:
چند مرحله اي :

زمان خودكاري(t) يك
نوع ماشين 15دقيقه و زمان تنظيم(L) آن 5و زمان باز كردن(U) قطعه 5 دقيقه
مي باشد. كارگر براي بازرسي (I)قطعه تمام شده 2 و براي حركت(T) از يك ماشين
به ماشين ديگر 3 دقيقه زمان نياز دارد. لطفا به سئوالات ذيل پاسخ دهيد
تعداد ماشين آلاتي كه صرف نظر از بيكاري ماشين و اپراتور به كارگرتخصيص
مي يابد چقدر استn تعداد ماشين تخصيص يافته به هر اپراتورm زمان دوره
تكرارTc زمان بيكاري اپراتور در دوره تكرارTo زمان بيكاري هر ماشين در طي
دوره تكرارTm هزينه هر واحد توليد شده بر اساس تخصيص mماشين براي هر
اپراتورTc(m)
a=L+U b=I+T
n=(a+t)/(a+b)=(5+5+15)/(5+5+2+3)=1/66
Tc={a+t) اگر m<=n , m(a+b) اگرm>n
اگريك
ماشين به يك كارگر اختصاص يابدبا توجه به اينكه زمان عمليات ماشين 25
دقيقه و زمان درگيري اپراتور 15 دقيقه است در نتيجه 10 دقيقه كارگر بيكار
خواهد بودوطول دوره تكرار 25 دقيقه خواهد بودTc=10+15
اگرm=2در نظر گرفته شود آنگاه طول دوره برابرm(a+b)=2(10+5)=30خواهد شد وماشين بيكار خواهيم داشت.
To={
(a+t)-m(a+b) اگر m<=n و =0 اگر m>n اگرm=1 باشد
آنگاه زمان بيكاري كارگربرابر
To=(10+15)-1(10+5)=10 دقيقه و اگر تعداد
ماشين بيشتر از يك شود بيكاري كارگر صفر خواهد شد
Tm={m(a+b)-(a+t) اگر m>n و = 0 اگر m<=n
اگرتعداد
ماشين براي هر اپراتور برابر 2 در نظر گرفته شود آنگاه زمان بيكاري ماشين
در طي دوره تكرار برابر Tm=2(10+5)-(10+15)=5دقيقه خواهد بودو بيكاري
اپراتور در طي دوره تكرارصفر خواهد شد
حال اگر هزينه هر نفر
ساعت(c1)برابر3تومان وهزينه هر ماشين ساعت (c2)برابر10 تومان براي هر ماشين
باشدهزينه هر واحد توليد شده (Tc(m)) بر اساس تخصيص mماشين براي هر
اپراتور برابر خواهد شد با
نياز به تجهيزات از طريق نرخ توليد:
Mj=∑[(Pij*Tij)/Cij]


- این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.مطالب دیگر:
📃پاورپوینت درباره سنجش دانشجو (ويژگيهاوتجزيه و تحليل آزمونهاي چند گزينه اي)📃پاورپوینت درباره سیستم عصبی📃پاورپوینت درباره سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست📃پاورپوینت درباره سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران📃پاورپوینت درباره سیستمهای فازی وکاربرد آن درپزشکی📃پاورپوینت درباره شرح حال روانپزشکی📃پاورپوینت درباره شکستگی های ساق در بالغین و اطفال📃پاورپوینت درباره شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي📃پاورپوینت درباره طراحي الگوريتم ها📃پاورپوینت درباره طراحی صنعت غذایی📃پاورپوینت درباره عارضه سر به جلو(حركات اصلاحي و درماني)📃پاورپوینت درباره عید سعید فطر📃پروژه مالی شناسایی و تحقیق در مورد چرخه انبار و ورود و خروج کالا در شرکت📃پاورپوینت درباره فراکتال ها📃پاورپوینت درباره فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی📃پاورپوینت درباره فرهنگ و جامعه📃پاورپوینت درباره فیبوناچی📃پاورپوینت درباره فیزیک پایه📃پاورپوینت درباره كسب و كار خانوادگي📃ترجمه مقاله انگلیسی: measurement solubility of carbon dioxide + hydrogen sulfide into aqueous blends of alkanolamines at high pressure📃جزوه تایپ شده حقوق اداری 2 - دکتر حمزه محمدی📃پاورپوینت درباره كشور استراليا📃پاورپوینت درباره كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب (ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني )📃پاورپوینت درباره کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی📃پاورپوینت درباره کاربرد نانوذرات پلاسمونیک در ادوات الکترونیکي